Skip Navigation
 

PORADY

Sezon grzewczy

porady strażaków przed sezonem grzewczym
Nadeszła zima. Zaczynamy marznąć nawet w domu. Zatem uszczelniamy wszystkie dziury, którymi mogłoby nas dopaść zimne powietrze i wyciągamy różne urządzenia, nierzadko starsze od nas samych. A to już pierwszy, ale za to milowy krok do nieszczęścia, jakim jest pożar lub zatrucie czadem.
Zagrożenia mogą zaistnieć w różnych miejscach budynku i w różnych fazach jego funkcjonowania. W piwnicach lub w pomieszczeniach użytkowych najczęściej znajdują się kotłownie, gdzie w piecach lub kotłach odbywa się proces spalania paliw. Przez wyższe kondygnacje, poddasze i dach przebiegają przewody dymowe lub spalinowe a także wentylacyjne zakończone kominami, które odprowadzają produkty spalania i napowietrzają obiekt. Wynika z tego, że zagrożenie pożarowe może zaistnieć od piwnicy po dach. Wystarczy jakieś niedopatrzenie, nie najlepszy stan techniczny systemów wentylacyjnych, dymowo-spalinowych czy też urządzeń grzewczych albo nieszczęśliwy zbieg okoliczności i może dojść do wybuchu, pożaru lub zaczadzenia.
Najczęstsze przyczyny pożarów w okresach grzewczych to: niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń do ogrzewania, brak nadzoru nad pracującymi grzejnikami, brak fachowej konserwacji oraz własne przeróbki i nieostrożne obchodzenie się z ogniem.
Ze statystyk wynika, że 90% ofiar śmiertelnych w pożarach to ofiary ognia w domach i mieszkaniach. W ubiegłym roku w wyniku pożarów śmierć poniosło 41 osób.
Zatem – zanim podejmiemy nieostrożne działania warto poświęcić kilka chwil, żeby bezpiecznie przygotować się do zimnej pory roku.
  • Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest instalowanie i stosowanie tylko urządzeń, które mają dopuszczenia i atesty krajowe.
  • W przypadku maszyn sprowadzanych z zagranicy należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta.
  • Nigdy nie należy stosować urządzeń w jakikolwiek sposób uszkodzonych.
  • Należy zlecać okresowe przeglądy kanałów kominowych i wentylacyjnych, ponieważ zaniedbania tych czynności są częstą przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie w czasie kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe podgrzewacze wody lub pożarów sadzy w kominach, które mogą zakończyć się utratą domu – pamiętaj: tylko osoba uprawniona do przeglądów i czyszczenia da gwarancję prawidłowego wykonania usługi.
  • Nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń, czy na własną rękę przerabiać instalacje.
  • Nie wolno ustawiać grzejników bezpośrednio na podłożu palnym lub w pobliżu materiałów łatwo zapalnych, jak np. firanek, czy mebli.
  • Nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych i przesadnie utykać wszystkich otworów – tylko prawidłowa wymiana powietrza w pomieszczeniach uchroni nas przed atakiem niewidzialnego zabójcy, czyli tlenku węgla zw. czadem
  • Nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – niestety takie praktyki mogą skończyć się zatruciem
Dodatkowo warto rozważyć instalowanie w domu czujek pożarowych. Od kilku lat Państwowa Straż Pożarna prowadzi społeczną kampanię pod hasłem „Czujka w każdym domu”.
Głównie stosowane są czujki wykrywające dym. większość śmiertelnych ofiar pożarów mieszkań, czy domów nie ginie od samych płomieni czy wysokiej temperatury, ale właśnie na skutek zatrucia dymem. W pierwszej fazie pożaru, gdy materiał palny jeszcze się tli, pojawia się dym oraz inne toksyczne gazy pożarowe, mogące prowadzić do utraty zdrowia lub życia ludzi. Im wcześniej dym zostanie wykryty, tym większa będzie szansa zachowania przy życiu mieszkańców oraz ocalenia ich dobytku. Inne niż domowe czujki pożarowe stosowane są w mieszkaniach stosunkowo rzadko.
Obecnie dostępne są tzw. autonomiczne domowe czujki pożarowe, które w każdym gospodarstwie domowym są w stanie już na samym początku pożaru zasygnalizować o niebezpieczeństwie. Warto jest chyba spać spokojnie ze świadomością, że nawet nasza nieuwaga czy zapomnienie nie skończą się dla nas tragicznie.
Według opinii specjalistów bardziej powszechne zastosowanie czujek pożarowych w sposób zdecydowany ograniczyłoby ilość ofiar śmiertelnych w pożarach oraz w dużej mierze zmniejszyłoby straty materialne z nich wynikające.
Co to jest domowa czujka pożarowa, jakie są jej rodzaje oraz jakie sposoby montowania i wykorzystania? Domowe czujki pożarowe przeznaczone są do wykrywania i sygnalizowania pierwszych oznak pożaru. Ostrzegają o niebezpieczeństwie już wtedy, gdy nie widać jeszcze płomienia i nie jest odczuwalny wyraźny wzrost temperatury. Na polskim rynku są dostępne czujki, które działają w oparciu o zasadę światła rozproszonego. Ich czułość jest tak ustawiona, by jak najszybciej alarmować o nadmiarze dymu. Ten bowiem może być sygnałem pożaru w zarodku. Jednocześnie jednak, aby nie powodować fałszywego alarmu, czujka jest tak zaprogramowana, że nie zadziała natychmiast, gdy np. pojawi się w pomieszczeniu dym z papierosa. Generalnie dzielimy je na dwa podstawowe rodzaje.
Pierwszy z nich może pracować samodzielnie i dlatego też nosi nazwę: autonomicznej domowej czujki pożarowej. Zasilany jest baterią o napięciu 9 V, która pozwala na bezproblemową pracę czujki przez przynajmniej 1 rok.
Drugi zaś rodzaj ma możliwość współpracy z systemami sygnalizacji włamaniowej i można go „podpinać” pod napięcie 12 V.
Pamiętać należy, że:
– czujka nie zabezpiecza przed powstaniem pożaru, ale jedynie informuje o jego wystąpieniu;
– czujka winna być zainstalowana poprawnie, zgodnie z instrukcją montażu;
– działanie czujki powinno być przetestowane w miejscu jej zainstalowania;
– działanie czujek i ich zasilanie powinno być okresowo sprawdzane;
– konieczne jest zaznajomienie mieszkańców i sąsiadów z sygnałem alarmowym czujki.
Czujek nie powinno się montować w miejscach, gdzie występuje zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w porównaniu z pozostałą częścią pomieszczenia (np. świetliki w dachu, nie izolowane stropy), w łazienkach (para może powodować fałszywe alarmy), bezpośrednio nad grzejnikami, w sąsiedztwie urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatorów, w miejscach występowania elementów utrudniających ruch powietrza, na bardzo wysokich stropach.
Reasumując, czujki pożarowe są urządzeniami stosunkowo nieskomplikowanymi o szerokich możliwościach zastosowania. Koszt ich zainstalowania jest nieporównywalnie mały w stosunku do strat, które mogą być spowodowane pożarem nie w porę wykrytym. Czujki pożarowe są nie tylko źródłem informacji o powstałym zagrożeniu, ale są również podstawą do zapewnienia spokoju o życie swoje i najbliższych a także mienie.
Pamiętaj - bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny zależy przede wszystkim od Ciebie.

 

 
 
« powrót|drukuj