Skip Navigation
 

Dane teleadresowe

Adres:
ul. Gródecka 36
22-500 Hrubieszów

e-mail: sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl

tel:
0-84 696 26 55

0-84 696 26 56

FAX sekretariat: 0-84 696 25 89

FAX Powiatowe Stanowisko Kierowania: 0-84 696 26 57
telefon Alarmowy: 998

numery wewnetrzne:

Powiatowe Stanowisko Kierowania 120 Dyżurny zgłoszenia i koordynacja zdarzeń na terenie powiatu
sekretariat 80   spr. organizacyjne, łączenie rozmów do Komendantów
wydział operacyjno-rozpoznawczy 40 Zamościński, Bartko OSP, kontrole, opinie, imprezy masowe
JRG - dowódcy 24 Chromiec, Pudo funkcjonowanie JRG, ćwiczenia, szkolenia
Główny księgowy 50 Okulska sprawy finansowe Komendy
KASA 51 Sendecki obsluga kasy
Kadry - kierownik 70 Koniec spr. organizacyjno-kadrowe, 
Kadry 71 Dubicka spr. organizacyjno-kadrowe, archiwum
Kwatermistrz 30 Sendecki, Romankiewicz zakupy, remonty, spr. techniczne, Stacja Kontroli Pojazdów, oficer prasowy
Świetlica JRG 28   strażacy będący obecnie na zmianie
Jakubiak DOM 38 Jakubiak  
Diagności SKP 33 Mizerski, Sobczuk, Jakubiak przeglądy diagnostyczne SKP

 


 Skargi/wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 15:30 - 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. 84 696 26 56.

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się sekcja organizacyjno-kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy 84 696 2656

 

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Gródecka 36, 22-500 Hrubieszów
- osobiście w sekretariacie KP PSP przy ul. Gródecka 36 w godz. 7.30-15.30
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kp_hrubieszow@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
- faxem na nr 84 696 2589
- ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekcją organizacyjno-kadrową

 

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

 

 
 
« powrót|drukuj