Skip Navigation
 

Aktualności

2018-11-08 POROZUMIENIE MSWIA I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

POROZUMIENIE MSWIA I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY

 

W CZWARTEK (8 LISTOPADA BR.) MINISTER JOACHIM BRUDZIŃSKI I

PRZEDSTAWICIELE STRONY SPOŁECZNEJ PODPISALI POROZUMIENIE KOŃCZĄCE

AKCJĘ PROTESTACYJNĄ. W RAMACH WYPRACOWANEJ UMOWY OD 1 STYCZNIA 2019 R.

FUNKCJONARIUSZE SŁUŻB PODLEGŁYCH MSWIA OTRZYMAJĄ PODWYŻKĘ W KWOCIE

655 ZŁ BRUTTO. KOLEJNA PODWYŻKA W KWOCIE 500 ZŁ BRUTTO NASTĄPI OD 1

STYCZNIA 2020 R. MSWIA ZOBOWIĄZAŁO SIĘ DO REZYGNACJI Z WYMOGU

UKOŃCZONYCH 55 LAT PRZY PRZECHODZENIU NA EMERYTURĘ. FUNKCJONARIUSZE

BĘDĄ TEŻ MIELI PRAWO DO PEŁNOPŁATNYCH NADGODZIN.

 

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś

porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach

od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że

wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy

i możliwości budżetowe państwa.

 

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman -

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa,

Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian", Rafał

Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów,

Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja

Pożarnictwa NSZZ „Solidarność".

 

PODWYŻKA O 655 ZŁ BRUTTO W 2019 R. ORAZ O 500 ZŁ BRUTTO W 2020 R.

 

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają

od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje

wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że

początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie

309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

 

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną

podwyżkę w kwocie 500 zł brutto - od 1 stycznia 2020 r.

 

PEŁNOPŁATNE NADGODZINY DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY MSWIA

 

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw.

nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin

tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za

ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie

tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W

Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego

za wypracowane nadgodziny.

 

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie

wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla

wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i

funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres

rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na

kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

 

REZYGNACJA Z WYMOGU UKOŃCZONYCH 55 LAT PRZY PRZECHODZENIU NA EMERYTURĘ

 

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe

regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do

służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała

przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby

będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas

musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

 

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu

ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do

przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana

wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

 

DODATKOWE ZACHĘTY DO POZOSTAWANIA W SŁUŻBIE

 

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni

funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA

zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające

przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych

funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do

emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

 

POZOSTAŁE USTALENIA MSWIA I STRONY SPOŁECZNEJ

 

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu

nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek

uposażeń.

 

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy

rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu

do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla

funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r.

i przed 1 października 2003 r.

 
 
« powrót|drukuj