2018-04-19 Narada z naczelnikami OSP

19 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie odbyła się odprawa szkoleniowa z komendantami gminnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Naczelnikami Jednostek OSP z terenu powiatu hrubieszowskiego. Przybyłych na odprawę druhów strażaków przywitał p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie kpt. Tomasz Zwolak, który jednocześnie prowadził cała odprawę.

 

Podczas spotkania omówiono nw. tematy i zagadnienia:

· Ogólnopolska Kampania Społeczna „Stop Pożarom Traw” zainaugurowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej – zasady prowadzenia działań podczas pożarów traw na nieużytkach rolnych oraz zagrożenia z tym związane.

· Podsumowanie działalności operacyjnej jednostek OSP na terenie powiatu hrubieszowskiego,

· Zagadnienia związane z dotacjami dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku z uwzględnieniem priorytetów w zakresie wydatków inwestycyjnych i bieżących.

Ponadto jednym z punków odprawy było wystąpienie Pani Agaty Nowak Specjalisty SL ds hodowli lasu, która przedstawiła i omówiła problem afrykańskiego pomoru świń (ASF), procedury i problemy związane z pojawieniem się nowych ognisk.

 

Galeria zdjęć

Autor zdjęć: P. Sendecki

Skip to content