2018-09-27 Wojewódzkie ćwiczenia PSP na terenie rozlewni gazu

27 września 2018r. w Hrubieszowie odbyły się wojewódzkie ćwiczenia na terenie rozlewni gazów płynnych w Hrubieszowie. W treningu wzięły udział : Komenda Powiatowa PSP w Hrubieszowie, pluton ratownictwa chemicznego z Komendy Miejskiej PSP  w Zamościu, Policja, Straż Graniczna, Pogotowie Ratunkowe, OSP z Teptiukowa, Dziekanowa, Turkowic, Uchań, Horodła, Mircza , Powiatowy i Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego w Hrubieszowie, Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Zarząd i pracownicy ORLEN PALIWA.

 

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie i KP PSP w Hrubieszowie.

Ćwiczenia nadzorował z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski i kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie.

Podczas treningu strażacy ćwiczyli m.in. uszczelnianie uszkodzonego rurociągu gazowego, kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, podnoszenie ciągnika siodłowego z cysterną z gazem, ograniczanie i neutralizacja strefy zagrożenia wybuchem, budowanie sztabu w terenie, ewakuacja  ludzi oraz  dowożenie i przetłaczanie wody na duże odległości do celów akcji ratowniczej. W pracy sztabu wykorzystano również nową radiostację bazową, której zakup dofinansowało Nadleśnictwo Strzelce.  W manewrach wzięło udział 61 strażaków.

 

Rozjemcami – czyli osobami oceniającymi prawidłowość wykonywania zadań byli funkcjonariusze PSP z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Lublinie oraz koordynator powiatowy ratownictwa medycznego z Hrubieszowa.

Do obserwacji ćwiczeń i prac w sztabie zaproszono również służby ratownicze i administracyjne z terenu powiatu hrubieszowskiego.

 

Galeria zdjęć

zdjęcia: st.kpt. Piotr Sendecki

Skip to content