2019-03-20 Szkolenie dla OSP

20 marca br. w KP PSP w Hrubieszowie  z inicjatywy komendanta powiatowego PSP odbyło się szkolenie  przedstawicieli jednostek OSP i gmin z zakresu prowadzenia uproszczonej księgowości oraz elektronicznego składania rozliczeń CIT-8 i sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego przez jednostki OSP.  Szkolenie to zostało zorganizowane  z uwagi na docierające informacje o trudnościach w rozliczeniach jednostek OSP w Urzędzie Skarbowym. Informacje, które zostały przekazane podczas szkolenia z pewnością ułatwią pracę osobom odpowiedzialnym za składanie deklaracji do US. Szkolenie przeprowadzili: Wioletta Chmielewska Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie oraz Jerzy Tudryn – kierownik referatu obsługi bezpośredniej podatnika.

Kierownictwu Urzędu Skarbowemu serdecznie dziękujemy za współpracę.

 

Kolejnym elementem spotkania było przedstawienie nowych rozwiązań technologicznych dotyczących  alarmowania druhów i jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych, które usprawniają alarmowanie i skracają czas reakcji na otrzymane zgłoszenia. Po akceptacji przez jednostki OSP KSRG prezentowanego systemu, będzie możliwe uruchomienie systemu na terenie powiatu.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Skip to content