23 października 2019 r. w Hrubieszowie odbyło się spotkanie integracyjne członków koła ZEiRP RP z udziałem Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Piotra Gronowicza

23 października 2019 r. w Hrubieszowie odbyło się spotkanie integracyjne członków koła ZEiRP RP z udziałem Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Piotra Gronowicza, na
którym wręczono listy gratulacyjne z okazji jubileuszu urodzin podpisane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
ZEiRP RP dla niżej wymienionych emerytów:
1. Bogusław Badach
2. Jan Kucy
3. Irena Kuduk
Ponadto podczas spotkania Prezes Halina Zięba przedstawiła członkom koła bieżące informacje dotyczące funkcjonowania koła oraz informacje z wyjazdowego posiedzenia zarządu wojewódzkiego ZEiRPRP, które odbyło się we wrześniu br.

Skip to content