28listopada 2022 r. posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.

W dniu 28listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie, w trakcie którego zostały omówione sprawy bieżące funkcjonowania koła, stan środków finansowych w kasie i na koncie koła,  oraz przedłożenie propozycji nazwisk strażaków do odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, a następnie formalne przygotowanie wniosków do odznaczenia. Przygotowane wnioski zostały zaakceptowane jednogłośnie przez Zarząd i Komisję Rewizyjną Koła i przesłane do Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

 

Prezes Koła – Halina Zięba

Skip to content