29 kwietnia 2022 r. posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie, w trakcie którego zostały omówione sprawy bieżące funkcjonowania Koła oraz przygotowanie i omówienie tematów oraz projektów dokumentacji i porządku na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła przygotowane na dzień 29.04.2022 r.

                                                                             Prezes Koła – Halina Zięba

 

29 kwietnia 2022 r.  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.

 

 

W dniu 29 kwietnia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Hrubieszowie, w którym uczestniczyli  emerytowani funkcjonariusze straży pożarnej, osoby wspierające Koło, osoby cywilne działające w Kole oraz komendant powiatowy PSP w Hrubieszowie.W trakcie zebrania dokonano przedstawienia sprawozdania rocznego za 2021 rok, którego dokonał V-ce Prezes i Prezes Zarządu Koła, sprawozdania finansowego Skarbnika Koła oraz protokół  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu i Skarbnika Koła. Udzielono absolutorium dla Zarządu za 2021 r. Przedstawiono Plan pracy zarządu na 2022 rok.

     Prezes Koła – Halina Zięba

 

 

Skip to content