Dotacja z budżetu państwa dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie podpisano umowy przez Prezesów OSP oraz Komendanta Powiatowego PSP pod tytułem:
„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
21 jednostek OSP z powiatu hrubieszowskiego w których funkcjonują MDP otrzymają wsparcie finansowe. Umowy zostały przesłane do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorza Alinowskiego celem akceptacji umów a następnie zostaną przesłane do Komendanta Głównego PSP w Warszawie. Zadanie jest realizowane ze środków budżetu państwa celem krzewienia i rozwijania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Skip to content