Druhowie – ochotnicy z powiatu hrubieszowskiego dowożą żywność dla osób objętych kwarantanną.

                    Jak zawsze w sytuacjach kryzysowych, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej pomagają potrzebującym.Pakiet żywności dla osób objętych kwarantanną dostarczają strażacy – ochotnicy z Teptiukowa oraz Trzeszczan w powiecie hrubieszowskim. Strażacy pobrali żywność z wyznaczonej przez gminę placówki i dostarczyli do osób objętych kwarantanną. Dowożenie pakietów żywnościowych będzie kontynuowane do czasu przebywania w miejscu osób objętych kwarantanną.

 

 

Przed rozpoczęciem akcji strażacy poznali zasady postępowania w działaniach związanych z koronawirusem. Strażacy byli zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej (gogle, maseczki z filtrem FFP2, rękawiczki lateksowe) oraz środki do dezynfekcji rąk.

 

 

Na terenie powiatu  działa dziesięć  jednostek OSP KSRG wytypowanych do pomocy w dostarczeniu żywności dla osób objętych kwarantanną. Ratownicy apelują o to, aby w przypadku zgłaszania interwencji do służb przez osoby objęte nadzorem lub kwarantanną informacje o tym fakcie przekazywać wcześniej.  Strażacy jadąc na takie zdarzenie muszą się odpowiednio przygotować i ubrać w stroje ochronne.

 

 

Prosimy wszystkie osoby, które chcą skorzystać z oferowanej przez nas pomocy o zrozumienie pewnych procedur postępowania i stosowanie się do kilku prostych zasad:

 

 

  1. Pomoc kierowana jest głównie do osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19 i tych, które z różnego względu nie mogą opuszczać wyznaczonych miejsc, więc prosimy nie nadużywać oferowanej przez nas pomocy.
  2. W chwili dostarczenia przez nas zakupów ograniczmy do niezbędnego minimum kontakt.
  3. Pomagać będziemy jedynie w robieniu zakupów podstawowych produktów żywności, higienicznych i lekarstw.

             

Skip to content