Działania na granicy związane z przyjmowaniem społeczności ukraińskiej do naszego kraju

???‍???

Każdego dnia strażacy PSP i OSP wspierają działania związane z przyjmowaniem społeczności ukraińskiej uciekającej przed wojną do naszego kraju. Pomagamy na punktach recepcyjnych, dworcach oraz realizujemy transport na terytorium całego kraju. Jesteśmy w ciągłej dyspozycji w pierwszym kontakcie z osobami, którzy przekraczają granicę państwa od strony UA.  W koordynacji sił i środków wspierani jesteśmy poprzez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dysponujemy ciągle autobusami i busami Państwowej Straży Pożarnej i Policji z całego kraju w ilości potrzebnej do obecnej sytuacji na granicy.

 

W dniu 30 marca 2022 roku dokonano podmiany kolejnej grupy kadetów z Centralnej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wraz z opiekunami i kierowcami, którzy cały czas pomagają na przejściu granicznym w Zosinie i Dołhobyczowie oraz na punkcie recepcyjnym w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 

Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie mł. bryg Piotr Gronowicz kieruje do strażaków PSP, funkcjonariuszy i pracowników Policji – kierowców autobusów i OSP słowa podziękowania za ogromne zaangażowanie w pomoc dla obywateli z Ukrainy za działania na punktach recepcyjnych i przejściach granicznych w Zosinie i Dołhobyczowie. Współpracujemy nieustannie ze służbami: Policji, Straży Granicznej, Przejść Granicznych Zosin i Dołhobyczów podległych pod organy Wojewody Lubelskiego. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z punktami recepcyjnymi, Polskimi Kolejami Państwowymi (PKP), LHS Zamość- Hrubieszów. Podziękowania składamy również dla 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego za wsparcie logistyczne.

 

Pomimo dodatkowych zadań związanych z sytuacją panującą za naszą wschodnią granicą bezpośrednio położona z pow. hrubieszowskim realizujemy bez zakłóceń codzienne zadania operacyjne oraz administracyjne.

 

info.  foto. st. kpt. Marcin Lebiedowicz, CS PSP Częstochowa

 

 

Skip to content