Oberwanie chmury w Gminie Dołhobyczów

30 sierpnia 2019r. na terenie gminy Dołhobyczów doszło do gwałtownych i obfitych opadów deszczu, które spowodowały zalanie wielu posesji, pól i dróg. Zagrożona była też Szkoła Podstawowa, remizo-świetlica oraz magazyn ze zbożem w Hulczu. Strażacy, samorząd i mieszkańcy przeprowadzili akcję ratunkową.


W Hulczu woda po gwałtownych opadach deszczu zalała niżej położony teren przy szkole: boisko szkolne, plac zabaw ponadto w budynku szkoły podstawowej zalała szatnie i piwnicę, dodatkowo zalewała drogę powiatową i sąsiedni budynek remizo-świetlicy.

Na miejscu działaniami kierował Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie st.kpt. Tomasz Zwolak. Do akcji ratowniczej włączyły się jednostki PSP, OSP, Wójt Gminy i mieszkańcy Hulcza. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz na wypompowywaniu wody z piwnic i szatni budynku szkoły podstawowej oraz zabezpieczeniu przed zalaniem budynku remizo-świetlicy workami z piaskiem. Równocześnie przepompowywano wodę z zalanego przyszkolnego  boiska i placu zabaw przy użyciu pomp szlamowych, pomp pływających, motopomp pożarniczych i pompy o dużej wydajności z JRG Hrubieszów. Workami z piaskiem zabezpieczono też sąsiadującą  posesję.

Dzięki zastosowaniu pompy dużej wydajności poziom wody zaczął się obniżać i nie doszło do zalania sąsiadującej bezpośrednio ze szkołą posesji na której zagrożone zalaniem było ok 120 ton zmagazynowanego zboża. Po wypompowaniu wody z zalanych szatni i piwnicy szkoły podstawowej oraz z rozlewiska i po udrożnieniu przepustu drogowego na drodze powiatowej ratownicy przystąpili do oczyszczania drogi z błota i mułu.

Na miejscu działań był Wójt Gminy Dołhobyczów, który brał czynny udział w działaniach  oraz przedstawiciel Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który zorganizował worki na piasek i szpadle.

Wstępnie straty oszacowano na 10 tys, uratowano mienie o wartości 500 tyś zł.


 

W Liskach woda zalała kilka budynków inwentarskich. Działania straży polegały na udrożnieniu odpływów z posesji, ewakuowano bydło  z zalanej obory, z której następnie wypompowano wodę oraz wybrano naniesioną przez wodę błoto. W czasie akcji ratowniczej wypadkowi uległ jeden ratownik z OSP KSRG Dołhobyczów (podczas przemieszczania się po zalanym terenie noga ratownika utknęła w  wymytej przez wodę szczelinie) na miejsce zostało wezwane pogotowie, ratownik został zabrany do szpitala. Na miejsce akcji przybył z-ca komendanta KP PSP w Hrubieszowie i Wójt gminy Dołhobyczów. Na miejsce zadysponowany został ciężki sprzęt w celu udrożnienia drogi na której znajdowała się naniesiona przez wodę ziemia z pól.


 

W Dołhobyczowie woda zalała rampę rozładunkową dyskontu. Strażacy wypompowali wodę chroniąc sklep przed zalaniem.


W Oszczowie i Horodyszczu strażacy odprowadzili wodę z 4 posesji oraz wypompowali wodę z zalanej piwnicy w budynku gospodarczym.


 

                Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie składa podziękowania dla jednostek OSP z terenu gminy Dołhobyczów, Mircze i Hrubieszów,  władz Powiatu i Gminy Dołhobyczów, oraz mieszkańców gminy Dołhobyczów za wzorową współpracę przy usuwaniu skutków podtopienia.

 

fot.: st.kpt. Piotr Sendecki

Skip to content