Obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z terenu gminy wiejskiej Hrubieszów.

Uroczyste zakończenie pierwszego z trzech turnusów obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu hrubieszowskiego.

 

18 lipca uroczyście zakończono pierwszy turnus obozu MDP OSP organizowany przez OSP Brodzica dla jednostek OSP z terenu gminy wiejskiej Hrubieszów.

 

W pierwszym turnusie uczestniczyło 45 druhen i druhów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w trakcie obozu kadra przekazywała młodym strażakom wiedzę pożarniczą organizowano musztrę, zbiórki, apele, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej organizowano zajęcia sportowe oraz wiele innych atrakcji związanych z propagowaniem ochrony p.poż wartości patriotycznych pod nadzorem st. kpt. w stanie spoczynku Piotra Sendeckiego byłego funkcjonariusza KP PSP Hrubieszów a obecnie Prezesa OSP Brodzica.

 

Zwieńczeniem kończącego się obozu w drodze powrotnej do domów młodych strażaczek i strażaków była zbiórka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie gdzie odbyło się uroczyste ślubowanie uczestników turnusu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

W uroczystym ślubowaniu uczestniczył mł. bryg. Piotr Gronowicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Prezes Gminny ZOSP RP Hrubieszów Tomasz Zając, opiekunowie obozu oraz rodzice dzieci.

 

– Serdeczne gratulacje dla opiekunów i organizatorów obozu .

 

Kolejne organizowane obozy MDP z podpisanych umów na dofinansowanie będą realizowane przez:

OSP Brodzica 15 osób, OSP Stara Wieś 16 osób, OSP Mołożów 8 osób, OSP Szychowice 14 osób.

 

Tego typu forma odpoczynku jest istotnie ważna dla kształcenia młodego pokolenia nakreślania zakresu bezpieczeństwa a zarazem zachęcenia w przyszłości do wstąpienia w szeregi OSP i PSP.

 

– Wypoczynek tych młodych ludzi mógł być zrealizowany z rekordowych do tej pory środków dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przeznaczonych przez rząd RP z MSWiA.

 

info. foto. st. kpt. Marcin Lebiedowicz

 

Skip to content