Promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych woj. lubelskiego

8 czerwca 2021 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej PSP w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zostały wręczone promesy na zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla 21 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego na łączną kwotę 16 mln. zł.

 

Beneficjentami są zarówno jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (12 jednostek) jak i jednostki OSP spoza systemu (9 jednostek).
Na dotacje budżetu państwa składa się:
– Dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 2,6 mln zł
– Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 5 mln zł.
– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy: 2,6 mln zł.

 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu. Następnie podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn narodowy.

 

Wręczenia promes dokonali: Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, poseł na Sejm RP – Jerzy Bielecki, poseł na Sejm RP – Syslwester Tułajew oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisław Szwed.
W uroczystości udział wzięli także komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu woj. lubelskiego.
Podczas uroczystej zbiórki odczytano adres okolicznościowy Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka.

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Teptiuków gmina Hrubieszów została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na rok 2021. Na zakup dla OSP Teptiuków średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zostało zaplanowane dofinansowanie z następujących źródeł:
– Środki finansowe NFOŚiGW / WFOŚiGW: 396 000 zł,
– Dotacja budżetowa ze środków ksrg: 154 000 zł,

 

W odebraniu promes reprezentując powiat hrubieszowski udział brali Gminny Komendant OSP Hrubieszów Sławomir Jaskorski  a jednocześnie funkcjonariusz KP PSP w Hrubieszowie oraz st. kpt. Piotr Gronowicz Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie .

 

info: st. kpt. Marcin Lebiedowicz

Skip to content