„Strażak Ochotnik Roku 2021” w powiecie hrubieszowskim. Plebiscyt Kuriera Lubelskiego

Druh Sławomir Jaskorski w Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Teptiuków pełni funkcję Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.  Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął z dniem 10 września 1998 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie i służy do dnia dzisiejszego na stanowisku st. operatora sprzętu.

Jego umiejętności zawodowe, ofiarność, zdecydowanie i szybkość w działaniu przyniosły niejednokrotnie korzyści dla osób znajdujących się w zagrożeniu. Z ramienia Komendy chętnie bierze udział w akcjach profilaktycznych i edukacyjnych. Uczestniczył w  kampanii „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, „Stop pożarom traw” oraz „Bezpieczny wypoczynek nad woda”. Co znacznie podniosło poziom wiedzy o ochronie przeciwpożarowej dzieci i młodzieży z terenu powiatu hrubieszowskiego. W czasie pandemii związanej z Covid – 19 wykonywał zadania służbowe na przejściach granicznych w Zosinie i Dołhobyczowie, dodatkowo jako wieloletni członek oraz komendant gminny OSP KSRG Teptiuków uczestniczył w zdarzeniach mających na celu dostarczanie niezbędnych do życia produktów osobom przebywających w kwarantannie lub izolacji domowej.

Serdecznie gratulujemy Sławomirowi Jaskorskiemu oraz wszystkim druhom uczestniczącym w plebiscycie „Strażak Ochotnik Roku 2021”.

Skip to content