Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Teptiuków

16 grudnia 2021 roku miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4,2/16 Volvo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Teptiukowie gmina Hrubieszów.

 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepanowi Goławskiemu, który reprezentował nadbryg. Grzegorza Alinowskiego Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Następnie podniesiono flagę państwową na maszt oraz odśpiewano hymn państwowy. W dalszej części uroczystości powitano gości oraz dokonano uroczystego poświęcenia i przekazania pojazdu pożarniczego.

 

Poświęcenia nowego pojazdu dokonał ks. prałat ppłk. Andrzej Puzon, Kapelan Powiatowy Strażaków OSP ksiądz Dariusz Bajwoluk, oraz ks. Marek Kuśmierczyk.

 

Aktu przekazania  druhom z OSP Teptiuków dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski, Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Piotr Gronowicz, Pani Maryla Symczuk która reprezentowała Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina korzystając z tego miejsce przekazała najlepsze życzenia druhom ochotnikom oraz odczytała okolicznościowy list od Wicepremiera, Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając oraz Przewodnicząca Rady Gminy Hrubieszów Aneta Dąbrowska w obecności zaproszonych gości, służb mundurowych z terenu powiatu oraz druhów OSP.

Przekazany nowy samochód marki Volvo, GBA 4,2/16 posiada zabudowane nadwozie pożarnicze do przewozu sześciu strażaków, wyposażenia pożarniczego i specjalistycznego sprzętu ratowniczego. W swojej zabudowie posiada zbiornik na wodę o poj. 4200 litrów oraz 420 litrów środka pianotwórczego z autopompą dwuzakresową o wydajności 1600 l/min.

 

Przekazany samochód o wartości 797 778 zł zakupiony został ze środków finansowych:

 

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -389 406,40 zł

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 54 840,60

– Środków z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – 154 000 zł

– Środki finansowe z budżetu  Gminy Hrubieszów 248 887 zł

 

Uroczysty apel zakończył się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości przełożonemu oraz odprowadzeniem pocztu sztandarowego.

 

Wszystkim strażakom z OSP Teptiuków serdecznie gratulujemy pozyskania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpił wysłużonego GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz z roku 1977.

 

info. foto. st. kpt. Marcin Lebiedowicz

Skip to content