Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs pod nazwą „Strażak – Prawdziwy Bohater wsi”.

Celem konkursu „Strażak – prawdziwy Bohater wsi” jest m.in. przedstawienie Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie danej gminy, a także promocja życia na wsi. Praca konkursowa może być przedstawiona w następujących formach:

 

1) prezentacja multimedialna lub
2) film (utwór audiowizualny) lub
3) prezentacja albumu w wersji papierowej.

 

Prace konkursowe z kompletną dokumentacją ich zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Strażak – Prawdziwy Bohater Wsi”: osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub przesłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, a te będą przyjmowane do 26 listopada br. do godziny 23:59. Zgłoszenia po tym terminie nie będą oceniane. 

 

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/strazak-prawdziwy-bohater-wsi/?fbclid=IwAR25KtcVNl-I_nSVrmFg17ZdrGGIQpVRvNN5kT5BJUchVKiYV6wPjz1Yrao  

 

Skip to content