W dniu 20 stycznia 2024 r. odbyło Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.

W dniu 20 stycznia 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Hrubieszowie, w którym uczestniczyli  emerytowani funkcjonariusze straży pożarnej, osoby wspierające Koło, osoby cywilne działające w Kole.

 

 

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie roczne za 2023 r. oraz sprawozdanie z działalności zarządu Koła za całą  rok sprawozdawczy, których dokonali Prezes Zarządu Koła oraz V-ce prezes Koła przedstawiono roczne sprawozdanie finansowe Skarbnika Koła oraz protokół  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu i Skarbnika Koła. Udzielono absolutorium dla Zarządu za 2023 r. Prezes Zarządu przedstawiła Plan pracy Zarządu na 2024 rok. W trakcie zebrania przyjęto do Koła dwóch nowych członków oraz wręczono list gratulacyjny dla Kol. Ryszarda Sidorskiego, podpisany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

 

 

Prezes Zarządu Koła – Halina Zięba

Skip to content