W dniu 28 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie

W dniu 28 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie w trakcie którego opracowano dokumentację i omówiono zagadnienia związane z organizowaniem w dniu 30 stycznia 2020 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczego i spotkania opłatkowego Koła.

Skip to content