10 września 2022 r. posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.

W dniu 10 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie, w trakcie którego zostały omówione sprawy bieżące funkcjonowania koła, stan środków finansowych w kasie i na koncie koła,  oraz omówienie zagadnienia wymiany głowicy na drzewcu  sztandaru koła. Po posiedzeniu odbyło się spotkanie integracyjne członków koła i zaproszonych gości w trakcie którego kol. Rajmundowi Kulczyńskiemu wręczono dyplom z okazji rocznicy urodzin podpisany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

Prezes Koła – Halina Zięba

 

Skip to content