Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (wtorek w godz. od 13:30 do 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. 84 696 26 56.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się sekcja organizacyjno-kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy 84 696 2656

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Gródecka 36, 22-500 Hrubieszów
– osobiście w sekretariacie KP PSP przy ul. Gródecka 36 w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kp_hrubieszow@straz.lublin.plz zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr 84 696 2589
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekcją organizacyjno-kadrową

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Skip to content