Bitwa o REMIZY!

#BITWAoREMIZY – w każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma do 1 miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i ...

Uroczyste ślubowanie

W czwartek 14 września 2023 roku o godzinie 8.30 miało miejsce uroczyste ślubowanie trzech nowoprzyjętych strażaków wstępujących do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. W szeregi zawodowych strażaków mieli zaszczyt wstąpić: str. ...

Skip to content