Oficer prasowy

Informacje dla mediów dotyczące działalności straży pożarnej w powiecie hrubieszowskim udzielają:

1. Oficer Prasowy KPPSP:

kpt. mgr Marcin Lebiedowicz

tel. 607 140 818

2. Zastępca Oficera Prasowego

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 

tel. 84 696 26 56 w.24

3. Dyżurny operacyjny

tel. 0-84 696 2656 w.120 (w sprawie bieżących zdarzeń)  – całodobowy