Rzecznik prasowy

Informacje dla mediów dotyczące działalności straży pożarnej w powiecie hrubieszowskim udzielają:

1.Rzecznik Prasowy

Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie:

st. kpt. mgr Marcin Lebiedowicz

tel. 607 140 818

 

 

 

 

Podczas nieobecności rzecznika prasowego lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków służbowych jego zadania i kompetencje realizuje jego zastępca.

 

 

2. Zastępca Rzecznika Prasowego

Zastępca Rzecznika Prasowego
Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie

st. kpt.mgr inż. Kamil Zamościński

Zastępca rzecznika informacji udziela w godzinach pracy komendy tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30.

tel. 507 303 057

tel. 84 696 26 56 w.24

 

3. Dyżurny operacyjny

tel. 0-84 696 2656 w.120 (w sprawie bieżących zdarzeń)  – całodobowy

Skip to content