Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
ul. Gródecka 36, 22-500 Hrubieszów

e-mail: sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl
tel: 0-84 696 26 55, 0-84 696 26 56
FAX sekretariat: 0-84 696 25 89
FAX Powiatowe Stanowisko Kierowania: 0-84 696 26 57

Numery wewnetrzne

Powiatowe Stanowisko Kierowania 120 Dyżurny zgłoszenia i koordynacja zdarzeń na terenie powiatu
sekretariat 80 spr. organizacyjne, łączenie rozmów do Komendantów
wydział operacyjno-rozpoznawczy 40 Zamościński, Bartko OSP, kontrole, opinie, imprezy masowe
JRG – dowódcy 24 Piłat funkcjonowanie JRG, ćwiczenia, szkolenia
Główny księgowy 50 Okulska sprawy finansowe Komendy
KASA 51 Sałęga obsluga kasy
Kadry – kierownik 70 Koniec spr. organizacyjno-kadrowe,
Kadry 71 Dubicka spr. organizacyjno-kadrowe, archiwum
Kwatermistrz 30 Sałęga, Romankiewicz zakupy, remonty, spr. techniczne, Stacja Kontroli Pojazdów, oficer prasowy
Świetlica JRG 28 strażacy będący obecnie na zmianie
Diagności SKP Mizerski, Sobczuk, Jakubiak

Formularz kontaktowy