Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
ul. Gródecka 36, 22-500 Hrubieszów

e-mail: sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl
tel: 0-84 696 26 55, 0-84 696 26 56
FAX sekretariat: 0-84 696 25 89
FAX Powiatowe Stanowisko Kierowania: 0-84 696 26 57

Numery wewnetrzne

Powiatowe Stanowisko Kierowania 120 Dyżurny zgłoszenia i koordynacja zdarzeń na terenie powiatu
sekretariat 80 spr. organizacyjne, łączenie rozmów do Komendantów
wydział operacyjno-rozpoznawczy 40 Zamościński, Bartko OSP, kontrole, opinie, imprezy masowe
JRG – dowódcy 24 Piłat funkcjonowanie JRG, ćwiczenia, szkolenia
Główny księgowy 50 Okulska sprawy finansowe Komendy
KASA 51 Sałęga obsluga kasy
Kadry – kierownik 70 Sałęga spr. organizacyjno-kadrowe,
Kadry 71 Dubicka spr. organizacyjno-kadrowe, archiwum
Kwatermistrz 30 Kostrubiec, Romankiewicz zakupy, remonty, spr. techniczne, Stacja Kontroli Pojazdów, oficer prasowy
Świetlica JRG 28 strażacy będący obecnie na zmianie
Diagności SKP Mizerski, Sobczuk, Jakubiak

Formularz kontaktowy


    Skip to content