Zgłoś imprezę masową

Opinię dot. imprezy masowej wydawane są na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

TERMINY

  1. Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KP PSP w Hrubieszowie  z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił  i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
  2. KP PSP wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  3. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach/terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organizator imprez przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia przekazuje Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej informacje wynikające z art. 30 ust. 2 w/w ustawy.
Skip to content