2018-10-19 Nowy sprzęt ratowniczy

Komenda Powiatowa PSP w Hrubieszowie pozyskała nowy sprzęt, który podniesie potencjał ratowniczy.

Dokonano zakupu następującego sprzętu:

  •     samochód rozpoznawczo-ratowniczy Ford Ranger o mocy 200KM i  terenowym napędem na 2 osie,
  •     namiot pneumatyczny – do wykorzystania przy długotrwałych działaniach ratowniczo-gaśniczych
  •     cztery ubrania gazoszczelne – do działań ratownictwa chemicznego, biologicznego i ekologicznego.

Koszt zakupu powyższego sprzętu wynosi 265 590 zł. Zakup był możliwy dzięki współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 120 000  zł oraz dofinansowaniu od Komendanta Głównego PSP w kwocie 35 000 zł. Wkład własny komendy wyniósł 110 590 zł.

Za okazaną pomoc w realizacji przedsięwzięcia wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Skip to content