2019-03-29 Szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych

29 marca 2019r. roku w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie zakończyło się  szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie ukończyło 39 druhów z terenu  powiatu hrubieszowskiego.

 

W trakcie szkolenia słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności niezbędne do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Na szkoleniu zapoznali się też m.in. z prowadzeniem akcji gaśniczych,  ratownictwem technicznym i medycznym, prowadzeniem łączności radiowej oraz zasadami sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st.kpt. Tomasz  Zwolak pogratulował strażakom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu oraz nabycia uprawnień do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

 

Galeria zdjęć

Skip to content