26 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie integracyjne emerytów i rencistów pożarnictwa RP z udziałem Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie

26 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie integracyjne emerytów i rencistów pożarnictwa RP z udziałem Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie, na którym
wręczono listy gratulacyjne z okazji jubileuszu urodzin podpisane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP dla
niżej wymienionych emerytów:
1. Kazimierz Koniec
2. Jerzy Kisielewski

Skip to content