30 czerwca 2021 r. posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie w trakcie którego omówiono sprawy bieżące funkcjonowania Koła oraz przygotowanie i omówienie zagadnień oraz projektów dokumentacji i porządku na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła przygotowane na dzień 30.06.2021 r.

Prezes Koła – Halina Zięba

 

30 czerwca 2021 r.  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.

 

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Hrubieszowie, w którym uczestniczyli  emerytowani funkcjonariusze straży pożarnej, osoby wspierające Koło, osoby cywilne działające w Kole oraz zaproszeni goście.

W trakcie zebrania dokonano wręczenia listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych dla kol. Tadeusza Dubickiego, Tadeusza Krawczyka, Mariana Grabosia. Ryszarda Sidorskiego i Kazimiery Sidorskiej. Pod listami podpisali się Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie i Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie.

 

 

3 września 2021 r.  posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie, po którym nastąpiło spotkanie integracyjne.

 

W dniu 3 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie w trakcie którego omówiono sprawy bieżące funkcjonowania Koła, przyjęcie w poczet Koła nowych członków oraz dyskusja nad Uchwałą Nr VI/20/2015 Zarządy Głównego ZEiRP RP  z dnia 20.10.2015 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandarów w ZEiRP RP.

Następnie po posiedzeniu zarządu i komisji rewizyjnej odbyło się spotkanie integracyjne w trakcie którego wręczono listy gratulacyjne z okazji jubileuszu urodzin dla kol. Jerzego Piłata i Wandy Badach, podpisane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

 

Prezes Koła – Halina Zięba

 

Skip to content