Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

Po przeprowadzonych spotkaniach w dniu 26.08.2019 r. na terenach gmin powiatu hrubieszowskiego z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”  w kwocie 5000 zł.  dla każdej jednostki OSP zorganizowano ponownie drugie spotkanie w dniu 03.09.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Hrubieszowie.

Celem drugiego spotkania było doprecyzowanie zmian jakie zaszły w formie samego wypełniania wniosków i przekazanie konkretnych informacji na czym należy się skupić wybierając asortyment na realizację danego przedsięwzięcia. Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy  wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego przekazując również informację o tym że do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz działań ściśle związanych z ratownictwem, zostały wpisane inne zadania realizowane przez ochotnicze straże pożarne, do których należą:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Przypominając jednocześnie, że zadania te uzyskały rangę ustawową, co pozwoliło na rozszerzenie źródeł ich finansowania i dzięki temu działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zostanie jeszcze
w tym roku wsparta dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Przeprowadzone spotkania pozwoliły na dotarcie do wszystkich przedstawicieli jednostek OSP z terenu powiatu.

Gorąco zachęcamy do składania wniosków.

Skip to content