Oświadczenie dotyczące pożaru w dniu 8 grudnia 2019r.

Hrubieszów, 31 grudnia 2019 r.

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi pożaru restauracji w Hrubieszowie, który miał miejsce 8 grudnia 2019 r. Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie informuje:

  • Nieprawdziwa jest informacja, że zawodowi strażacy potrzebowali „około pół godziny” na dojazd do miejsca pożaru.

Z działań gaśniczych na polecenie komendanta powiatowego sporządzono „Analizę zdarzenia”, w której na podstawie nagrań, stenogramów i rejestratorów ustalono, że dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Hrubieszów na miejsce zdarzenia przybyły już po 2 minutach od przyjęcia zgłoszenia i 13 minut od pierwszej próby kontaktu. Zastępy te przystąpiły niezwłocznie do działań ratowniczo-gaśniczych.

  • Nieprawdą jest, że na miejsce zdarzenia jako pierwsze przybyły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dwa zastępy hrubieszowskiej PSP pojawiły się o godz. 03.12. Tymczasem pierwsze jednostki OSP na miejsce pożaru przybyły dopiero po godzinie 03.30.

 

  • W wyniku przeprowadzonej Analizy zdarzenia oraz postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono nieprawidłowości przy dojeździe i prowadzeniu działań gaśniczych. Uchybienia miały miejsce wyłącznie przy przyjmowaniu zgłoszenia (zwłoka ok. 11 minut). W celu wyjaśnienia tych nieprawidłowości zabezpieczono materiały i skierowano sprawę do komisji dyscyplinarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w Lublinie, która określi ewentualną winę i karę dla dyżurnego operacyjnego.

 

Podkreślenia wymaga, że w zakresie organizacyjnym nie stwierdzono żadnych uchybień po stronie jednostki.

Chciałbym jednocześnie, w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie zachęcić wszystkich dziennikarzy i przedstawicieli mediów do kontaktu i korzystania z pracy służby prasowej KP PSP w Hrubieszowie. Numery telefonów kontaktowych do oficerów prasowych znajdują się na stronie www KP PSP w Hrubieszowie.

Jesteśmy służbą transparentną i nie mamy nic do ukrycia – służymy szybką i rzetelną informacją za prawdziwość której ponosimy pełną odpowiedzialność.

Z poważaniem:

st.kpt. Piotr Sendecki

oficer prasowy

KP PSP w Hrubieszowie

Skip to content