10 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Związków Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie

W dniu 10 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Związków Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa  RP w Hrubieszowie, podczas którego omówione zostały sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Kola, podwyższenia składki członkowskiej i podjęcia działań mających na celu pozyskanie nowych członków spośród emerytów pożarnictwa.

Skip to content