70 lecie i nadanie sztandaru KP PSP w Hrubieszowie

31 maja 2019 w Hrubieszowie odbył się Jubileusz 70 lecia  Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie połączony z Dniem Strażaka.  Z tej okazji nadano komendzie nowy sztandar.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie, a główna akademia odbyła się na hrubieszowskim deptaku.

Z okazji 70 lecia funkcjonowania zawodowych struktur straży pożarnej w Hrubieszowie, Komenda Powiatowa PSP otrzymała sztandar. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru została Maryla Symczuk. Akt Nadania Sztandaru komenda otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

Wręczenia sztandaru Komendantowi Powiatowemu PSP w Hrubieszowie st.kpt. Piotrowi Gronowiczowi dokonał zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Tadeusz Jopek.

Oprócz sztandaru z okazji uroczystości 70 lecia komendy, wykonano pamiątkową księgę i tablicę z gwoździami fundatorów i sponsorów sztandaru.

W trakcie uroczystości odczytano również listy okolicznościowe zawierające wiele ciepłych słów pod adresem hrubieszowskich strażaków m.in. od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Wice Marszałek Sejmu RP Beaty Mazurek oraz Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego.


Z okazji obchodzonego w tym dniu Dnia Strażaka wręczono następujące odznaczenia i awanse:

Odznaczenia:

Srebrną odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”: mł. bryg. Piotr Bartko

Brązową odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”:  st. kpt. Marcin Koniec, ogn. Paweł Zając

„Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:  kpt. Paweł Kucy, mł. asp. Artur Kuśmierczyk

„Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”: płk Artur Jakubczyk

 

Awanse:

stopień mł. bryg.:  st. kpt. Piotr Bartko

stopień st. kpt.: kpt. Tomasz Piłat,  kpt. Kamil Zamościński

stopień asp. sztab.: st. asp. Emil Gniecki

stopień mł. ogn.: st. sekc. Jakub Kuszaj, st. sekc. Adrian Łazorczyk

stopień st. sekc.: sekc. Kamil Kapusta, sekc. Paweł Tucki

stopień starszego strażaka: str. Paweł Klajn, str. Hubert Kuźniarski, str. Mateusz Zając

 


W uroczystości wzięli udział:

Poseł na Sejm RP – Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP – Piotr Olszówka

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tadeusz Jopek

Przewodniczący Sejmiku Lubelskiego – Michał Mulawa

Lubelski Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Grzegorz Alinowski

Kapelan Krajowym Strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki

Kapelan Wojewódzki PSP ks. bryg. Mirosław Ładniak

Duchowni z terenu powiatu

Władze samorządowe Powiatu na czele z Panią Starostą – Prezesem ZOPOSP RP oraz Przewodniczącą Komitetu Społecznego Fundacji Sztandaru Marylą Symczuk

Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubelskiego oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych służb oraz jednostek OSP

Przedstawiciele Związków Zawodowych PSP z terenu Województwa i Powiatu

Przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu

Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. lubelskiego

Byli Komendanci hrubieszowskiej straży pożarnej

Przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Koło Terenowe w Hrubieszowie

Przedstawiciele  instytucji, inspekcji i urzędów oraz organizacji współpracujących na co dzień  z komendą

Sponsorzy sztandaru i uroczystości

Funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie,

Emerytowani funkcjonariusze i pracownicy komendy.


Rys historyczny:

Zawodowa Straż Pożarna w Hrubieszowie powstała 70 lat temu. Natomiast początki zorganizowanej ochrony  przeciwpożarowej w naszym powiecie sięgają 1816 roku.

W październiku 1949 roku ochrona przeciwpożarowa powierzona została Terenowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. W tym okresie w straży zatrudnionych było 9 osób w systemie zmianowym 24/24.

W 1954 roku straż pożarna  otrzymała komplet węży angielskich, motopompę oraz toporki. W kolejnych latach następowało sukcesywne wyposażanie jednostki w sprzęt produkowany w kraju. Pierwszym wozem bojowym przystosowanym do przewozu sprzętu był Star 20.

 W latach 1954-1965 rozbudowano istniejące obiekty Zawodowej Straży Pożarnej przy ul. Bożnicznej.

W 1972 roku oddano do użytku kompleks nowych obiektów ZSP w Hrubieszowie przy ulicy Gródeckiej z pełnym zapleczem warsztatowo-magazynowym. W związku z tym w listopadzie 1986 roku rozpoczęto budowę dodatkowego obiektu warsztatowo-biurowego, który został oddany do użytku w 1989 roku. W tym samym roku Komendzie Rejonowej w Hrubieszowie zostaje nadany sztandar na 40 lecie istnienia.

Z przeprowadzoną reorganizacją struktur straży pożarnych, ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, z dniem 1 lipca 1992 roku Zawodowa Straż Pożarna przekształciła się w Państwową Straż Pożarną.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. zgodnie z ustawą administracyjną kraju Komenda Rejonowa PSP stała się Komendą Powiatową PSP w Hrubieszowie.

Dziś do realizacji zadań przeciwpożarowych doszły kolejne dziedziny ratownictwa: technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego oraz  medycznego. Zakres działań PSP na przestrzeni lat zmienił się jak wskazują odnotowane statystyki znaczną przewagą są miejscowe zagrożenia a pożary stanowią mniejszą część.

Obecnie KP PSP w Hrubieszowie posiada kompleks budynków warsztatowo-biurowych, magazynowych oraz zbiornik przeciwpożarowy. W strukturze komendy funkcjonuje jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza, która zabezpiecza cały teren powiatu hrubieszowskiego. Na terenie administracyjnym komendy funkcjonuje 71 jednostek OSP w tym 10 jednostek włączonych do KSRG.


 Sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie składa się z płata, głowicy i drzewca. Na stronie głównej płata znajduje się równoramienny krzyż koloru białego po środku którego umieszczone jest godło państwowe, umieszczony jest również napis „Bóg Honor Ojczyzna”. Na stronie odwrotnej w środku płata znajduje się wizerunek Świętego Floriana, wokół wizerunku umieszczony jest napis Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Rok 1949 oznacza datę powołania jednostki, oznaczony jest również obecny jubileuszowy rok 2019.  Głowica sztandaru ukazuje strażacki hełm zwieńczony wieńcem laurowym, nad którym krzyżują się dwa toporki strażackie oraz górujące nad nimi płomienie o pięciu rozgałęzieniach.

Skip to content