84. rocznica wybuchu II wojny światowej – 1 września 2023

W dniu 1 września o godzinie 12:00 strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Hrubieszowie uczcili pamięć 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

 

??1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Od pierwszych godzin wojny hitlerowskie wojska bombardowały miasta, zakłady przemysłowe oraz linie komunikacyjne powodując wiele pożarów.

?Straże pożarne na terenie całego kraju podjęły akcje gaśnicze oraz ratunkowe min. poszukując ludzi w gruzach zniszczonych budynków.
??‍?Wraz z wycofywaniem się wojsk polskich władze wojskowe rozkazały strażom pożarnym ewakuację z zajmowanych przez hitlerowców miejscowości. Jednostki straży pożarnych przemieszczając się wzmacniały straże z terenów centralnej i wschodniej Polski.
info. KG PSP. fot. st.kpt. Marcin Lebiedowicz
Skip to content