Ćwiczenia zgrywające KSRG i WOT – Huczwa 2019

29 października 2019r. w Hrubieszowie odbyły się ćwiczenia zgrywające
dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służb współdziałających pod kryptonimem „HUCZWA 2019”.

 

Podczas ćwiczeń zrealizowano trzy epizody:

Epizod I: Działania przeciwpowodziowe- intensywne i długotrwałe opady deszczu spowodowały podniesienie się poziomu wody w rzece Huczwie w Hrubieszowie, w wyniku czego dochodzi do przelewania się wody z koryta rzeki na dwóch  najniżej położonych odcinkach, co stwarza zagrożenie podtopienia budynków usytuowanych w pobliżu rzeki.

Epizod II: Działania ratownicze, ratowanie osoby tonącej – zasłabnięcie jednego z ratowników OSP i wpadnięcie do wody podczas prowadzonych działań powodziowych.

Epizod III: Działania przeciwpowodziowe usuwanie zatoru i wypompowywanie wody z zalanych terenów – skutkiem podniesienia się poziomu wody w rzece  następuje przewrócenie podmytego drzewa które doprowadza do zatoru i spiętrzenia się wody. W wyniku czego następuje rozlanie się wody na parking przy ulicy Żeromskiego potocznie zwany „Targowicą” oraz sąsiadujące budynki mieszkalne.

 

W ćwiczeniach wzięły udział 64 strażaków z KP PSP w Hrubieszowie i OSP KSRG z terenu powiatu oraz 252 Kompania Lekkiej Piechoty z 25 Batalionu Lekkiej Piechoty (53 żołnierzy).

Na ćwiczenia przybyli również obserwatorzy z hrubieszowskich służb mundurowych i zespołów zarządzania kryzysowego.

Sprawdzono podczas ćwiczeń potencjał ratowniczy służb PSP, OSP i WOT.

Na ćwiczenia przybyły również klasy mundurowe z Zespołu Szkół Nr  3. w Hrubieszowie. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze sprzętem PSP, OSP i WOT oraz odbyli ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

zdjęcia: st.kpt. Piotr Sendecki

Skip to content