Druga tura naboru wniosków na udzielenie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”

W związku z trwającym procesem dofinansowania ochotniczych straży pożarnych na realizację zadania publicznego “Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” informujemy, że trwa dodatkowy nabór wniosków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Taka możliwość pojawiła się w tym roku po raz pierwszy – wszystko dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019 r.

W obecnym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln. zł, które pochodzą z budżetu państwa. Środki, które Pan Premier przeznaczył resortowi MSWiA na realizację nowelizacji ustawy, w najbliższych dniach trafia do jednostek OSP. Wszystkie jednostki OSP, które wnioskowały o dotacje i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej otrzymały dofinansowanie na swoje zadania.

Jak poinformował Minister MSWiA strażacy ochotnicy otrzymają także możliwość ubiegania się o kolejne fundusze, ponieważ do rozdysponowania zostało jeszcze 10 mln zł.

Skip to content