Egzamin recertyfikacyjny KPP dla druhów OSP z powiatu hrubieszowskiego

W dniu 18 maja 2023 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbył się egzamin zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie potwierdzający tytuł ratownika z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Komisja Egzaminacyjna powołana przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego dopuściła do egzaminu 38 strażaków ratowników OSP z terenu powiatu hrubieszowskiego.
Kurs KPP jest kursem mającym na celu odpowiednie przygotowanie strażaków jednostek OSP do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia na miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich zespołom ratownictwa medycznego.
info. st. kpt. Marcin Lebiedowicz, foto. mł. kpt. Adrian Łazorczyk
Skip to content