Inspekcja gotowości operacyjnej jednostki OSP KSRG Teptiuków.

W dniu 09.12.2021 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie dokonali inspekcji gotowości bojowej jednostki OSP KSRG Teptiuków.

 

Na gotowość operacyjną jednostki OSP składa się kilka elementów, najważniejsze z nich to:

  • Gotowość ratowników
  • Gotowość bazy technicznej
  • Sprawność systemu alarmowania i łączności

Jednostki OSP poddawane są regularnym inspekcjom gotowości operacyjnej. Celem inspekcji jest sprawdzenie rzeczywistej gotowości do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych. Z tego powodu inspekcje są niezapowiedziane i mogą mieć miejsce o różnej porze. Najczęściej inspekcja zaczyna się od włączenia systemu alarmowego przez zespół inspekcyjny.

 

Inspekcja wykazała nieznaczne uchybienia i zakończyła się wynikiem dobrym.

 

foto. st. kpt. Kamil Zamościński

 

 

Skip to content