Jednostka OSP Teratyn włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Uroczystość przeprowadzono w formie apelu który rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie mł. bryg. Piotrowi Gronowiczowi przez dowódcę uroczystości. Akt włączenia do KSRG jednostki OSP Teratyn wręczył w imieniu Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera. Andrzeja Bartkowiaka  Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Piotr Gronowicz prezesowi OSP Teratyn.  Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe o które zadbał kapelan strażaków pow. hrubieszowskiego kś. Karol Stolarczyk rozpoczynając je modlitwą.

 

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

 

W uroczystości udział wzięli Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie mł. bryg. Piotr Gronowicz, Kapelan Strażaków pow. hrubieszowskiego kś. Karol Stolarczyk, Wójt Gminy Uchanie Leszek Czerwonka.

 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

 

Gratulujemy druhom z OSP Teratyn wejścia w szeregi KSRG.

Skip to content