Konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o OSP

Od 10 maja 2021 r odbywają się spotkania z druhami OSP z terenu powiatu hrubieszowskiego w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy o OSP.  W spotkaniach uczestniczy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Piotr Gronowicz, na których zbierane są propozycje czy uwagi do zapisów w proponowanym projekcie ustawy. Na jednym ze spotkań 14 maja 2021 roku w OSP Mircze uczestniczył Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Szczepan Goławski. Zebrane uwagi, propozycje od druhów ochotników zostaną przekazane do MSWiA za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Skip to content