Kontrola stanu wody na rzece Huczwa oraz Bug 29.12.2022

W związku z gwałtownymi roztopami strażacy kontrolują stan wody w powiecie hrubieszowskim na rzece Bug oraz Huczwie. Wysoka temperatura wpływa na szybkie topnienie pokrywy śnieżnej, które w połączeniu z opadami deszczu i występującymi zjawiskami lodowymi na rzekach oraz powstającymi zatorami może stwarzać ryzyko groźnych wezbrań, podtopień i powodzi.

 

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie na bieżąco prowadzą monitoring cieków i zbiorników wodnych na terenie naszego powiatu. Na chwilę obecną  stan rzek Bug w Strzyżowie oraz Kryłowie nie stwarza prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi oraz lokalnych podtopień. Stan wody w rzece Huczwa w miejscowości Gozdów jest wysoki i lokalnie woda wylała się na nieużytki rolne (łąki) ale nie ma zagrożenia wystąpienia powodzi oraz lokalnych podtopień w dniu dzisiejszym. W związku z wysokim stanem wód na terenie naszego powiatu strażacy utrzymują w gotowości sprzęt ratowniczy i logistyczny.

 

Aktualne stany wód można sprawdzić pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

 

Info : st. kpt. Marcin Lebiedowicz, foto.: JRG Hrubieszów.

 

Skip to content