Narada podsumowująca 2018r. z udziałem Prezesa koła ZEiR RP w Hrubieszowie

7 lutego w KP PSP w Hrubieszowie odbyla sie narada posumowująca dzialalność komendy w 2018 roku oraz zamierzenia na przyszłe lata.

W naradzie wzięli udzial strażacy i pracownicy komendy oraz zaproszeni goście m.in. st. brug. Piotr Zmarz Zastępca Lubelskiego Komendanta PSP, Andrzej Odyniec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski, Paweł Wojciechowski V-ce Burmistrz Hrubieszowa, Wójtowie i Sekretarze gmin z terenu powiatu, Jolanta Matejek – LHS, Mariusz Nagadowski – Nadleśnctwo Strzelce, Halina Zięba – Prezes koła ZEiR RP.

W czasie spotkania Komendant Powiatowy kpt. Piotr Gronowicz oraz kierownicy komórek organizacyjnych przedstawili sprawozdanie z działalności oraz zamierzenia na przyszle lata.

W trakcie wysąpień st. bryg. Piotr Zmarz podziękował za dotychczasową pracę strażakow oraz poinformował jakie są możliwości realizacji planów tj. termomodernizacji obiektów komendy oraz zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Skip to content