Obchody Dnia Strażaka województwa lubelskiego połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

1 czerwca 2021 roku odbyły się w Puławach Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Puławach.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Posłowie na Sejm RP: Sylwester Tułajew, Krzysztof Szulowski; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Artur Soboń; Wojewoda Lubelski, Lech Sprawka; Zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Krzysztof Hejduk, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, władze samorządowe powiatu puławskiego oraz Komendanci, Szefowie, Dowódcy oraz przedstawiciele bratnich służb mundurowych, Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP woj. lubelskiego, przedstawiciele wszystkich środowisk pożarniczych, emeryci i renciści pożarnictwa, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz księża kapelani straży pożarnych.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji strażaków, której przewodniczył Kapelan Wojewódzki strażaków ks. Mirosław Ładniak.

Następnie, na Placu Chopina w Puławach, odbył się uroczysty apel, który rozpoczęto złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego PSP, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W dalszej kolejności przeprowadzono ceremonię nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, w trakcie której: wbito gwoździe pamiątkowe w drzewce sztandaru, złożono wpisy w księdze pamiątkowej, kapelani poświęcili sztandar, odczytano akt nadania sztandaru i nastąpiło jego wręczenie. Następnie dokonano aktu dekoracji sztandaru Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz jego prezentacji przed frontem pododdziałów.

Podczas apelu wręczono 22 odznaczenia państwowe i resortowe: Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz  Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Funkcjonariuszom PSP wręczono 33 awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym na pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana. Aktu uroczystej promocji oficerskiej dokonał Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk.

W trakcie tegorocznej uroczystości, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków oraz ofiar pandemii Covid-19.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin

 

https://straz.lublin.pl/2021/06/obchody-dnia-strazaka-wojewodztwa-lubelskiego-polaczone-z-nadaniem-sztandaru-komendzie-powiatowej-panstwowej-strazy-pozarnej-w-pulawach/#

Skip to content