Odwiedziny z półkolonii w JRG Hrubieszów przez dzieci z Fundacji Czasoprzestrzeń w Koble.

W dniu 21.01.2020 roku w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyło się spotkanie w ramach akcji „bezpieczne ferie” z dziećmi i ich opiekunami z półkolonii w Hrubieszowie z Fundacji Czasoprzestrzeń w Koble.

 

Przeprowadzono pogadankę dotyczącą:

– Bezpieczne ferie (zagrożenie w domu i w szkole).

– „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla, potocznie zwany czadem oraz pierwsza pomoc.

– Zapoznanie się z charakterystyką służby PSP.

 

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób w wieku od 7 do 11 lat oraz 2 opiekunów.

 

Podczas spotkania porozmawialiśmy na temat bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych oraz niebezpieczeństw jakie czekają na dzieci np. na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Dzieci zapoznano z numerami alarmowymi a także poznały sprzęt ratownictwa wodnego – jaki posiadamy na wyposażeniu naszej jednostki. Omówiono sposób postępowania w sytuacji zauważenia pożaru lub innego zdarzenia. Dzieci uważnie słuchały oraz aktywnie brały udział w pogadance.

Skip to content