Podsumowanie 2021 roku

Strażacy z powiatu hrubieszowskiego od 01.01.2021r. – 31.12.2021 r. wyjeżdżali do zdarzeń 1022 razy, w tym do 172 pożarów, 827 miejscowych zagrożeń oraz do 23 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2020 roku strażacy w powiecie hrubieszowskim odnotowali wzrost liczby interwencji o 30.

 

Okres sprawozdawczy obejmujący rok 2021 w porównaniu do roku 2020 charakteryzuje tendencja wzrostowa, nastąpił wzrost o około 3 % ogólnej liczby zdarzeń, wzrost miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem ubiegłym o 11,45 % zanotowano również wzrost alarmów fałszywych o 15 %,  natomiast spadek ilości pożarów o 10,4 %, W omawianym okresie sprawozdawczym jednostki straży pożarnych działające na obszarze Komendy Powiatowej PSP brały udział w 1022 działaniach ratowniczych, z czego samych pożarów było 172,  miejscowych zagrożeń 827 i 23 alarmów fałszywych.

 

Statystyka zdarzeń – porównanie lat 2020 i 2021

Lp. Pozycja Rok 2020 Rok 2021 + / –
1. Ogółem interwencje 992 1022 + 30
2. Pożary 230 172 – 58
          małe 209 164 – 45
          średnie 21 8 – 13
          duże 0 0 0
          bardzo duże 0 0 0
3. Miejscowe zagrożenia 742 827 + 85
          małe 61 48 – 13
          lokalne 680 775 + 95
          średnie 1 4 + 3
          duże 0 0 0
          gigantyczne 0 0 0
4. Alarmy fałszywe 20 23 + 3
          złośliwe              2       0 – 2
          w dobrej wierze 16 16 0
          z instalacji wykrywania 2 7 + 5

 

 

 

 

Analizując powyższe porównanie w roku 2021 zauważamy wzrost ogólnej liczby zdarzeń, na dzień 31 grudnia 2021 roku ogólna liczba zdarzeń jest większa  w porównaniu z rokiem ubiegłym o 30. Ma to związek głównie ze wzrostem miejscowych zagrożeń których liczba jest większa o 85 nastąpił natomiast spadek pożarów których liczba jest mniejsza o 58.

 

Liczba zdarzeń w powiecie w 2021 roku w rozbiciu na gminy w porównaniu z rokiem 2020.

 

Lp. Powiat / gmina Pożary Miejscowe Zagrożenia Alarmy fałszywe Razem
1. Dołhobyczów 18 (0) 59 (+15) 1 (0) 63 (+15)
2. Horodło  16 (-6) 56 (+7) 1 (-1) 73 (+0)
3. m. Hrubieszów 20 (-37)  240 (+43) 14(+1) 274 (+7)
4. Hrubieszów 33 (+1) 177 (+40)  2 (0) 212 (+41)
5. Mircze 31 (-11) 123 (+38) 1 (0) 144 (+27)
6. Trzeszczany 15 (0) 28 (-7) 0 (0) 43 (-7)
7. Uchanie 18 (+9) 45 (-21) 1 (+1) 73 (-11)
8. Werbkowice 37 (-14) 99 (-30) 3 (+2) 125 (-42)
KP PSP Hrubieszów 172 (-58) 742 (+85) 23 (+3) 1022 (+30)

 

Skip to content