Pogadanka strażaków w Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

W dniu 17.02.2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie odbyła się pogadanka strażaków na temat akcji ,,KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” .

 

Strażacy bardzo chętnie przekazali wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W trakcie pogadanki  dzieci zostały zapoznane z zagrożeniami jakie na nich czyhają w szkole, w domu i w każdym miejscu w jakim mogą się znaleźć.

 

Wyjaśnili co to jest „czad”, jakie są zagrożenia związane są z tlenkiem węgla oraz stosowanie czujników dymu. W czasie spotkania strażacy przekazali informacje dotyczące bezpiecznego zachowania się w czasie pożaru, czy wypadku. Dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną

 

Strażak – ratownik medyczny przeprowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne z ratownictwa medycznego. Podczas zajęć omówiono wszystkie procedury ratownicze z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 

Strażacy przedstawili techniki ratowania osób tonących w wyniku załamania się tafli lodu na zbiorniku wodnym, zasady bezpieczeństwa pracy na zamarzniętych akwenach, ewakuację osób tonących z zastosowaniem sprzętu ratowniczego i technik ratowniczych.

 

Podczas wizyty uczniowie dowiedzieli się co muszą zrobić aby podjąć dalszą naukę w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.  Zostali doinformowani przez funkcjonariuszy na temat naboru do uczelni, wymogów, które trzeba spełniać, stopnia trudności testów wiedzy i sprawności fizycznej oraz stopni, jakie można uzyskać po studiach na danych uczelniach.

 

Takie spotkanie jest świetną okazją do bliższego poznania zawodu strażaka.

 

info. st. kpt. Marcin Lebiedowicz, foto, st. kpt. Damian Franiak

 

 

 

Skip to content