Pogadanka w Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie na temat pożarów lasów i traw

W dniu 05.04.2022 roku odbyła się pogadanka w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie na temat pożarów lasów i traw
Pamiętajmy:
?wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza,
?do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt,
?wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych,
? w przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania,
? wypalanie nieużytków jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone!

Skip to content