Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie

1 lutego 2018 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie kpt. Tomaszowi Zwolakowi oraz pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. bryg. Michałowi Pytlakowi.

Uroczyste wręczenie decyzji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o powierzeniu pełnienia obowiązków odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Kpt. Tomasz Zwolak z pożarnictwem związany jest od 1999 roku, kiedy podjął naukę oraz rozpoczął służbę kandydacką w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Służbę stałą rozpoczął w dniu 01 sierpnia 2001 roku na stanowisku dowódcy zastępu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnejw Chełmie. Od 01 grudnia 2001 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie i zajmował  kolejno stanowiska: inspektora w sekcji organizacyjno – kadrowej, starszego inspektora wydziału organizacyjnego, dyżurnego operacyjnego, kierownika sekcji kwatermistrzowsko – technicznej oraz naczelnika wydziału operacyjno – rozpoznawczego. W tym samym czasie, tj. w latach 2009-2013 kształcił się zawodowo studiując na kierunku wydział inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie z dużym zaangażowaniem zajmował się rozwojem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu hrubieszowskiego pomagając jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie.

Skip to content