Pozyskane środki w ramach projektu „ORLEN dla Strażaków”

 

            Fundacja ORLEN po pozytywnej rekomendacji wniosku przez ORLEN Paliwa złożonego przez KP PSP Hrubieszów, przyznała Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Hrubieszowie dofinansowanie w ramach projektu ,, ORLEN dla Strażaków” kwotę w wysokości 125 000 zł na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych zasilanych elektrycznie,oraz ubrań specjalnych dla strażaków. Sprzęt ten będzie wykorzystywany do działań z zakresu ratownictwa technicznego.  Powyższe wsparcie finansowe znacznie podniesienie poziom bezpieczeństwa w powiecie hrubieszowskim oraz bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków.

 

W związku z powyższym wsparciem finansowym w dniu 04 czerwca 2020 roku Komendę Powiatową PSP w Hrubieszowie swoją obecnością zaszczycili Vice Prezes Zarządu  „ORLEN Paliwa” Adam Rogacki, Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa Bożena Osmańska oraz Dyrektor Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie Krzysztof Paradowski i przekazali na ręce Komendanta Powiatowego st.kpt. Piotra Gronowicza list gratulacyjny w imieniu Prezesa Zarządu Orlen Paliwa Janusza Koguta.

 

Komendant Powiatowy przy tej okazji za napisanie i złożenie wniosku oraz duże zaangażowanie w pozyskiwanie ww. środków wyróżnił nagrodą pieniężną technika Karola Romankiewicza. W lutym bieżącego roku z inicjatywy Pana Posła na Sejm Sławomira Zawiślaka na terenie powiatu hrubieszowskiego odbyły się szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostek OSP z zakresu pozyskiwania środków finansowych z Fundacji ORLEN. W szkoleniach tych uczestniczyli również pracownicy i strażacy z KP PSP Hrubieszów a szkolenie prowadził pracownik Fundacji ORLEN Adam Kobryń oraz Michał Rżysko

 

 

Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie serdecznie dziękuje wszystkim osobom
za współpracę, zaangażowanie,  wysiłek i trud włożony na rzecz Ochrony Przeciwpożarowej i bezpieczeństwa powiatu hrubieszowskiego.

Skip to content